h&h

systemiskt möte, Systemteori, systemteori, Systemiskt möte, åtta punkter i en cirkel, systemiskt Möte, hans sarv, Hans Sarv, hohab ,Hans sarv, hans Sarv, systemiskt, Systemiskt tänkand, Systemiskt, Systemiskt Tänkande, Systemiskt Tänkand, Gun-BrittHagenö, Gunbritt Hagenö, Lars Högblom, gun-BrittHagenö, gunbritt Hagenö, lars Högblom,Gun-brittHagenö, Gunbritt hagenö, Lars högblom, Gun-britt hagenö, gun-Britth agenö, gun-britt hagenö, gunbritt hagenö, lars högblom

vi hjälper människor tänka och utvecklas

åtta punkter

i en cirkel

 

 

lars högblom

gunbritt hagenö

 

åtta punkter i en cirkel handlar om systemiskt möte, vad som sker under mötet och de olika punkternas betydelse för resultatet. vi har skrivit den bok som vi själva saknade och längtade efter när vi hade varit med på vårt första systemiska möte.

 

systemiskt möte är en strukturerad, demokratisk, icke värderande dialogmetod, som skapar delaktighet och känsla av sammanhang. metoden hjälper oss att tänka tillsammans och utanför ramarna. systemiskt möte utvecklar tänkandet och lärandet i organisationer.

 

vi som skrivit boken har lång erfarenhet av att arbeta med metoden, både som samtalsledare och utbildare. boken sammanfattar vår nuvarande förståelse av systemiskt möte, vår förhoppning är att den fyller det tomrum vi själva en gång upplevde.

 

 

 

 
 
 

Välkommen med din beställning

Copyright © All Rights Reserved